e-Posteri

Upute za izradu e-postera

  • e-postere molimo izraditi na hrvatskom ili engleskom jeziku
  • oblik prezentacije je PDF dokument dimenzije 900 x 1600 piksela (okomiti format), veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
  • e-poster mora sadržavati samo JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
  • datoteku OBAVEZNO pohraniti pod prezimenom glavnog autora
  • e-postere u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 01. lipnja 2022. na e-mail adresu: adrian@conventuscredo.hr
  • e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u Knjizi sažetaka
  • za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na istu adresu e-pošte
  • Upute za izradu prezentacije u Power Point formatu.