Kontakt

Kongresne obavijesti za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore:

 
Conventus Credo d.o.o.
Bogišićeva 2, 10000 Zagreb
MB 2102510
OIB 94766180676
ID HR-AB-01-08057163
Tel: +385 1 4854 696
Fax: +385 1 4854 580
E-mail: adrian@conventuscredo.hr