Kotizacije

RANA KOTIZACIJA uplaćena do 01.04.2022.

Članovi KoHOM-a
1.900,00 kn
Ne članovi KoHOM-a
2.100,00 kn
Osoba u pratnji
800,00 kn
Specijalizanti članovi KoHOM-a
700,00 kn
Specijalizanti ne članovi KoHOM-a
1.000,00 kn
Umirovljenici
700,00kn
Studenti
700,00 kn
Medicinske sestre
1.000,00 kn
Fizioterapeuti i radni terapeuti
1.000,00 kn

KASNA KOTIZACIJA uplaćena nakon 01.04.2022.

Članovi KoHOM-a
2.100,00 kn
Ne članovi KoHOM-a
2.300,00 kn
Osoba u pratnji
900,00 kn
Specijalizanti članovi KoHOM-a
900,00 kn
Specijalizanti ne članovi KoHOM-a
1.100,00 kn
Umirovljenici
700,00 kn
Studenti
700,00 kn
Medicinske sestre
1.150,00 kn
Fizioterapeuti i radni terapeuti
1.150,00 kn

Kotizacija uključuje sudjelovanje u svim stručnim sadržajima kongresa, predavanjima i radionicama, kongresne materijale (Konačni program i Zbornik radova), pristup sponzorskoj izložbi, pristup E-posterima, bodove HLK-a, pauze za kavu.