Prije no predate sažetak molimo Vas pogledajte uputu za izradu istog.

Napomena – prijava sažetaka ne znači registraciju na kongresu. Molimo registrirajte se putem registracijskog obrasca kada bude dostupan.

Rok za predaju sažetaka produžen je do 31.03.2022. Slanje gotovih radova do 15.05.2022. O sažetcima ćete biti obavješteni do 15.04.2022.